Rahoittaa

Palautus

Oikaisulla tarkoitetaan aikaisempien tilinpäätösten tarkistamista ja uudelleen julkaisemista. Oikaisu vaaditaan aina, kun todetaan, että aiempi tilinpäätös sisältää yhden tai useampia olennaisia ​​virheitä. Virheellisyyksien esiintymiselle on useita syitä, mukaan lukien seuraavat:

  • Kirjanpitovirheet

  • Vilpillinen taloudellinen raportointi

  • Sovellettavan kirjanpitokehyksen noudattamatta jättäminen

Yritykset yrittävät välttää oikaisuja, koska ne ovat julkinen myöntäminen, että yhteisö ei voi luoda luotettavaa tilinpäätöstä. Oikaisun yleinen tulos on organisaation osakekurssin äkillinen lasku.

Kun julkisesti hallussa olevan yksikön on oikaistava tilinpäätös, se toimittaa ensin lomakkeen 8-K ilmoittaakseen sijoitusyhteisölle tilanteesta ja antaa tarvittaessa korvaavat lomakkeet 10-Q ja 10-K.