Rahoittaa

Yhteisen kokoinen tilinpäätös

Yhteisen kokoinen tilinpäätös näyttää jokaisen tilinpäätöksen rivikohdan prosenttiosuutena perusluvusta. Yleisimmin tämä tarkoittaa seuraavaa:

  • Tuloslaskelma. Kukin tulo-, kulu- ja tulosrivi esitetään prosentteina liikevaihdosta.

  • Tase. Jokainen omaisuuserä, velka ja oma pääoma -rivi ilmaistaan ​​prosentteina varoista.

Käsitteellä on kaksi käyttötarkoitusta, jotka ovat:

  • Aikasarjan analyysi. Kunkin rivikohdan prosenttiosuuksia verrataan ajanjaksolla, jotta voidaan havaita trendejä, joihin johto voi toimia. Esimerkiksi myytyjen tuotteiden kustannusten nousu saattaa vaatia hintapisteiden muutoksia tai enemmän huomiota toimittajien kustannuksiin.

  • Toimialojen vertailu. Kilpailijoiden tilinpäätös voidaan muuntaa yhteiseen kokomuotoon, mikä tekee niistä vertailukelpoisia yrityksen omien tilinpäätösten kanssa. Sitten voidaan määrittää, kuinka kilpailijan kustannusrakenne tai omaisuuspohja vaihtelee yrityksen mukaan.