Rahoittaa

Ostopyynnön määritelmä

Ostopyyntö on työntekijän täyttämä lomake, jossa pyydetään osto-osastoa hankkimaan tiettyjä tuotteita tai palveluita. Lomake sisältää tietoja hankittavien esineiden luonteesta ja määrästä sekä milloin niitä tarvitaan. Joissakin organisaatioissa osastopäällikön on myös allekirjoitettava henkilöstönsä tekemät ostopyynnöt osoittamaan, että heillä on lupa. Tällöin yritys voi välttää tarpeettomia ostoksia. Lomake lähetetään sitten osto-osastolle, joka hankkii pyydetyt tuotteet; tämä tehdään ostotilauksella, joka on oikeudellisesti sitova asiakirja, joka lähetetään asianomaiselle toimittajalle.

Ostopyyntöjä ei käytetä raaka-aineiden tilaamiseen tuotantoprosessiin. Sen sijaan lupa näiden tuotteiden ostamiseen tulee materiaalihallintajärjestelmästä, joka johtaa ostettavan määrän vertaamalla tuotantoaikataulua käytettävissä oleviin määriin tarvittavan nettosaldon määrittämiseksi. Tuotantojärjestelmä tarvitsee siis automaattisemman lähestymistavan kuin osastojen epätavallisemmat tilaukset, jotka yleensä reititetään ostopyynnön kautta.