Rahoittaa

Organisaatiokustannukset

Organisaatiokustannukset ovat kustannuksia, jotka liittyvät yrityksen perustamiseen. Organisaatiokustannukset sisältävät seuraavat:

  • Tutkimuksen kustannukset liittyvät potentiaalisten markkinoiden tarkasteluun

  • Henkilöstön kouluttaminen uusiin tehtäviin

  • Oikeudenkäyntikulut sääntöjen ja yhtiöjärjestyksen laatimisesta (yritykselle)

  • Oikeudelliset kustannukset kumppanuussopimuksen tekemisestä (kumppanuudesta)

  • Hakemusmaksut asianomaisen valtion hallitukselle

  • Organisaatiokokousten kustannukset

Kustannuksiin, joita ei pidetä organisaatiokustannuksina, sisältyvät tutkimus- ja kokeilukustannukset sekä varastojen liikkeeseenlaskuun tai myyntiin liittyvät kustannukset.

Organisaatiokustannukset syntyvät aina, kun tytäryritys perustetaan, joten nämä kustannukset voivat aiheutua toistuvasti emoyhtiön elinkaaren aikana.

Sovellettavista verosäännöistä riippuen voi olla mahdollista aktivoida organisaation kustannukset, jolloin ne poistetaan verotustarkoituksiin tietyn ajanjakson ajan. Jos aiheutuneista kustannuksista ei ole merkitystä, on kuitenkin tehokkaampaa periä nämä kustannukset kuluiksi syntymishetkellä.