Rahoittaa

Arvopaperien kirjanpito

Arvopaperien kirjanpito riippuu kunkin arvopaperin luokittelusta. Seuraavissa kohdissa on huomioitu erillinen kirjanpito, jota käytetään myytävissä oleviin, eräpäivään asti pidettäviin ja arvopapereiden kaupankäyntiin.

Myytävissä oleva arvopaperilaskenta

Jos yritys on sijoittanut myytävissä oleviin arvopapereihin luokiteltuihin velkapapereihin tai oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin ja jos osakkeilla on helposti määritettävissä olevat käyvät arvot, yrityksen tulisi kirjata niiden käyvät arvot kirjanpitoon. Jätä lisäksi realisoitumattomat hallussapitovoitot ja -tappiot tulosvaikutteisiksi ja kirjaa ne sen sijaan muihin laajan tuloksen eriin, kunnes ne toteutuvat (eli myymällä arvopaperit).

Jos liiketoiminta suojaa myytävissä olevaa arvopaperia käyvän arvon suojauksella, siihen liittyvä hallussapitovoitto tai -tappio on kirjattava tulosvaikutteisesti sillä kaudella, jolloin suojaus on aktiivinen.

Esimerkiksi Hilltop Corporation ostaa 35 000 dollaria oman pääoman ehtoisia arvopapereita, jotka se luokitellaan myytävissä oleviksi. Yhden kuukauden kuluttua arvopapereiden markkinahinta alentaa sijoitusarvoa 33 000 dollariin. Toisessa kuukaudessa markkinahinnan muutos nostaa sijoitusarvon 36 000 dollariin, minkä jälkeen Hilltop myy arvopaperit. Hilltop luo seuraavan päiväkirjamerkinnän kirjaamaan arvon laskun kuukauden jälkeen: