Rahoittaa

Eri tulot

Erotulot ovat myyntierot, jotka syntyvät kahdesta eri toimintatavasta. Käsitettä käytetään yleisesti arvioitaessa kumpi kahdesta (tai useammasta) investoinnista yritykseen. Esimerkiksi johtaja miettii, investoiko hän uuteen tuotelinjaan, joka tuottaa 1 000 000 dollaria uutta myyntiä vai lisääkö nykyisen tuotelinjan markkinointia, mikä lisää sen myyntiä 700 000 dollarilla. Kahden vaihtoehdon välinen ero on 300 000 dollaria.

Erotulojen käsitteen harhaluulo on, että siinä ei kiinnitetä huomiota eri päätösten tuottamiin voittojen eroihin tai kassavirtoihin. Voitot tai kassavirrat ovat huomattavasti tärkeämpiä kuin tulot, koska ne vaikuttavat yrityksen taloudelliseen terveyteen.