Rahoittaa

Suoriteperusteisen oikaisun merkintä

Suoriteperusteinen oikaisu on raportointikauden lopussa kirjattu päiväkirjamerkintä, joka muuttaa tuloslaskelmaan kirjattujen tulojen tai kulujen määrää. Suoriteperusteisen oikaisun neljä tyyppiä ovat:

  • Kulujen lisäys kuluista, jotka ovat syntyneet, mutta joista ei ole vielä toimitettu toimittajalaskua.

  • Kustannusten vähennys kuluista, jotka on kirjattu, mutta joita ei ole vielä syntynyt.

  • Tulojen kasvu tuloista, jotka on ansaittu, mutta joille ei ole vielä luotu asiakaslaskua.

  • Tulojen lasku tuloista, jotka on kirjattu, mutta joita ei ole vielä ansaittu.