Rahoittaa

Vuosi-päiväys (YTD)

Vuosi-päivä tarkoittaa kumulatiivista saldoa, joka näkyy kuluvan vuoden tuloslaskelmassa viimeisimmän raportointikauden loppuun saakka. Näin ollen kalenterivuotta käyttävissä tilinpäätöksissä käsite viittaa ajanjaksoon 1. tammikuuta ja kuluvan päivän välillä.

Vuosi-päivä-saldot esitetään tyypillisesti tuotto-, kulu-, voitto- tai tappiotileille, ja niitä verrataan edellisen vuoden vuotuisiin tietoihin, jotta voidaan arvioida yrityksen kuluvan vuoden tulos. Sijoittajia kiinnostaa erityisesti edellisen vuoden liikevaihto ja edellisen vuoden nettotulos, koska nämä ovat parhaita indikaattoreita yritysten yhteenlasketusta kehityksestä.