Rahoittaa

Ostotilaus

Ostotilaus on ostajan kirjallinen valtuutus hankkia tavaroita tai palveluja. Asiakirja valtuuttaa toimittajan toimittamaan ostajalle hinnalla, laatutasolla, toimituspäivällä ja tietyillä muilla sopimuksessa määritellyillä ehdoilla. Ostotilaus on oikeudellisesti sitova, kun toimittaja allekirjoittaa sen.

Ostotilauksen luominen on aikaa vievää. Työmäärän vähentämiseksi jotkut organisaatiot antavat kullekin toimittajalle pääostotilauksen, joka valtuuttaa huomattavasti enemmän kuin alun perin tarvitaan, ja antaa sitten julkaisuja pääostotilausta vastaan ​​tarpeen mukaan. Ajan säästämiseksi monet ostotilaukset toimitetaan nyt sähköisessä muodossa Internetin kautta.