Rahoittaa

Liikkuva pääoma

Liikkuvalla pääomalla tarkoitetaan varoja, joita käytetään jatkuvasti ydinliiketoiminnan maksamiseen, joka on mikä tahansa tavaroiden ja palvelujen luomiseen liittyvä toiminta. Tämä voi sisältää kaikenlaisia ​​varastoja ja toimintakustannuksia.

Toinen pääomatyyppi on kiinteä pääoma; termi viittaa varoihin, jotka on sijoitettu yritykseen useammalle kuin yhdelle tuotantosyklille (joka on tyypillisesti enintään vuosi). Sijoitetun pääoman tuoton lisäämiseksi johto voi keskittyä kiinteän pääoman määrän minimoimiseen. Tällöin jäljelle jää huomattavasti pienempi pääoman määrä yrityksen rahoittamiseen.